This page was last updated 01 December 2023
NEW ENTRY DATE ENGINE HEADCODE TRAIN/LOCATION NOTES
# 02/05/1992 87006   0915 Euston - Carlisle  
# 02/05/1992 87006   1524 Carlisle - Euston  
# 02/05/1992 87033 1G40 1730 Euston - Wolverhampton  
# 03/05/1992 87017   2350 Euston - Glasgow Central  
# 09/05/1992 87006   1540 Euston - Liverpool Lime Street  
# 11/05/1992 87012   0830 Manchester Piccadilly - Euston  
# 13/05/1992 87002   2100 Euston - Liverpool Lime Street  
# 13/05/1992 87026   0930 Manchester Piccadilly - Euston  
# 16/05/1992 87009   1755 Euston - Carlisle  
# 20/05/1992 87032   0725 Euston - Preston  
# 26/05/1992 87017   1225 Euston - Glasgow Central  
# 26/05/1992 87020   1550 Glasgow Central - Birmingham New Street  
# 27/05/1992 87008   1045 Preston - Euston  
# 27/05/1992 87033   1000 Euston - Manchester Piccadilly  
# 29/05/1992 87011   0625 Euston - Glasgow Central  
# 29/05/1992 87026   1505 Glasgow Central - Euston  
# 29/05/1992 87030   Polmadie - gc ECS
# 30/05/1992 87022   1650 Euston - Manchester Piccadilly  
# 30/05/1992 87028   1010 Liverpool Lime Street - Euston  

HOME

APRIL 1992 JUNE 1992

THE YEARS